Bezpłatne warsztaty z Life Archiclima.

 

Wiosna, ach to Ty! 23 i 24 marca zapraszamy wszystkich interesujących się zrównoważonym rozwojem do Homepark Franowo na warsztaty w ramach projektu Life Archiclima, których celem jest budowanie świadomości społecznej dotyczącej konieczności zmiany przyzwyczajeń w zakresie gospodarowania terenami zielonymi.

Zapraszamy wszystkich interesujących się zrównoważonym rozwojem do Homepark Franowo na warsztaty w ramach projektu Life Archiclima, których celem jest budowanie świadomości społecznej dotyczącej konieczności zmiany przyzwyczajeń w zakresie gospodarowania terenami zielonymi.

I. Na warsztatach “Uśpiona moc natury w kapsułach życia” poznacie niezwykły i pasjonujący świat nasion dzikich kwiatów, a na przykładzie łąk kwietnych dowiecie się jak ważną rolę w mieście pełni bioróżnorodność. 🌱 🌲 W części praktycznej każdy z Was będzie mógł samodzielnie skomponować z wybranych przez siebie nasion własną nanołączke kwietną, którą będziecie mogli wysiać w swoim najbliższym otoczeniu. Nasiona spakujemy we własnoręcznie przygotowane torebki ze starych gazet! 

🎯 Cel warsztatów
Budowanie świadomości społecznej dotyczącej konieczności zmiany przyzwyczajeń w zakresie gospodarowania terenami zielonymi. Docenienie roli rodzimych gatunków. Uznanie roli bioróżnorodności w kontekście walki ze zmianami klimatu, miejskimi wyspami ciepła oraz roli łąk kwietnych przy odpowiedniej retencji wody.

Przebieg wydarzenia

🖊️ Etap pierwszy
Powitanie uczestników i przedstawienie celów projektu Life Archiclima. Wprowadzenie do tematu zajęć – przedstawienie na wybranych przykładach sposobów rozsiewania się nasion, roli bogatych gatunkowo siedlisk łąkowych jako remedium na miejską wyspę ciepła i problemów z retencją wody. Omówienie dobrych praktyk nowoczesnego ogrodnika-używanie materiałów beztorfowych, uprawianie rodzimych gatunków, zaniechanie koszenia trawnika. Przedstawienie roli upcyklingu w łagodzeniu skutków zmian klimatu.

⏳ Czas trwania: 7 min

🖊️ Etap drugi
Komponowanie własnych nanołączek, tworzenie torebek z gazet po uprzedniej instrukcji.

⏳ Czas trwania: 10 minut

🖊️ Etap trzeci
Zakończenie i krótkie podsumowanie treści przedstawionych podczas warsztatów. Uczestnicy będą mogli zabrać swoje nanołączki.

⏳ Czas trwania: 3 min.

II.  Na drugich warsztatach – “Bombki kwiatowe w prezencie dla przyrody”, dowiecie się o różnorodności nasion i ich glebowym banku oraz jak dzięki temu zjawisku, każdy może założyć naturalną i piękną łąkę kwietną – nie kosząc trawnika. Wysłuchacie o tym, jak rezygnacja z koszenia przyczynia się do retencji wody i ochładzania temperatury w najbliższym otoczeniu oraz ograniczania zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Poznacie potrzeby owadów zapylających i ich różnorodność oraz rolę w ekosystemach. W części praktycznej każdyz Was będzie miał okazję stworzyć swój własny zestaw kul nasiennych, dzięki którym następnie wzbogaci lokalny glebowy bank nasion w dowolnym miejscu. 🌻🌎

🎯 Cel warsztatów

Budowanie świadomości społecznej dotyczącej konieczności zmiany przyzwyczajeń w zakresie gospodarowania terenami zielonymi oraz zagrożenia w postaci gatunków obcych i inwazyjnych roślin oraz roli człowieka w rozprzestrzenianiu tych gatunków. Budowanie etycznych postaw ogrodniczych poprzez świadomy dobór gatunków uprawianych oraz stosowanych podłoży i materiałów do uprawy. Budowanie wrażliwości na otaczającą ludzi przyrodę, nawet niewidoczną na pierwszy rzut oka.

📄 Przebieg wydarzenia

🖊️ Etap pierwszy

Powitanie uczestników i przedstawienie celów projektu Life Archiclima. Wprowadzenie do tematu zajęć – zapoznanie uczestników z pojęciem glebowego banku nasion, rolą roślinności w retencji wody jako remedium na miejską wyspę ciepła i jako nieocenionym elementem wsparcia owadów, w tym zapylaczy. Przedstawienie problematyki rodzimych gatunków roślin, roślin obcego pochodzenia i gatunków inwazyjnych. Omówienie dobrych praktyk nowoczesnego ogrodnika – używanie materiałów beztorfowych, uprawianie rodzimych gatunków, zaniechanie koszenia trawnika.

⏳ Czas trwania: 7 minut

🖊️ Etap drugi

Wprowadzenie do tworzenia kul. Zapoznanie się z materiałami, z których uczestnicy będą
korzystać podczas zajęć. Pokazanie przygotowanych wcześniej kul jako efektu końcowego.
Tworzenie kul nasiennych (każdy uczestnik 6 sztuk).

⏳ Czas trwania: 10 minut.

🖊️ Etap trzeci

Zakończenie i krótkie podsumowanie treści przedstawionych podczas warsztatów.

Uczestnicy będą mogli zabrać swoje kule zapakowane do kolorowych makulaturowych wytłaczanek na jajka.

⏳ Czas trwania: 3 minuty.

 

WAŻNE ‼️🤔

📆 Data: 23-24.03.2024r
💰 Zajęcia są darmowe.
⏳ Czas trwania jednego warsztatu: 40 minut
📄 Nie obowiązują zapisy na warsztaty.
🙋‍♀️ Ilość uczestników per warsztat: 6 osób